Всяка закупена стока може да бъде върната в 14-дневен срок по желание на Клиента. За целта е необходимо Клиента да заяви желанието си за връщане на имейл info@MikroTikBG.SHOP.

Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките,  предлагани от MikroTikBG.SHOP, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на стоки, предлагани от MikroTikBG.SHOP в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от MikroTikBG.SHOP. Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на купената стока от купувача или трето лице, различно от куриера. Клиентът следва да върне MikroTikBG.SHOP Продукта на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Симеон 1, вход 5, ет 5 , ап 13. Клиентът може да върне стоката/стоките и като попълни електронния формуляр на MikroTikBG.SHOP и го изпрати на имейл info@ MikroTikBG.SHOP

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с MikroTikBG.SHOP по телефон или чрез имейл на info@MikroTikBG.SHOP. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/