MikroTikBG.shop e сертифициран по програмата MTCSA - Mikrotik Certified Sales Associate със статус "Value Added Dsitributor". Обучениeтo се провежда в обучителния център на компанията, намиращ се в Рига, Латвия. То е единственото, което се провежда от преподаватели на МикрoTик и обхваща главни дистрибутори на марката.