ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ СТОКИ

 

Всяка закупена стока може да бъде върната в 14-дневен срок по желание на Клиента. За целта е необходимо Клиента да заяви желанието си за връщане на имейл info@MikroTikBG.SHOP.

Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с MikroTikBG.SHOP по телефон или чрез имейл на info@MikroTikBG.SHOP. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/